Sinema Tarihi İncelemesi, Sinema İncelemeleri

Hollywood’un Arka Bahçesi: B-filmler

Ticari girişimlerle birlikte sinema teknolojisi yapım, reklam ve dağıtım açısından ciddi ilerlemeler kaydetmesinin yanı sıra yapımlar için ayrılan ticari bütçeler izleyicide ve film eleştirmenlerinde doğal olarak beklenti farkı oluşturmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak sinema jargonuna düşük bütçeli film ve yüksek bütçeli film kategorileri eklenme gerekliliği duyuldu. Söz konusu ayrım Hollywood’un altın çağındaki ‘’iki film birden’’ kuşağında ise ‘’a-film ve b-film’’ kategorizasyonuna evrildi.       
Okumaya devam et

Standart