Öykü İncelemesi, Edebi İncelemeler, Yazar/Şair İncelemesi

Halide Edip’in Modern Türk Hanımları

Halide Edip Adıvar, 50’lerin modernleşen Türkiye’sini anlattığı Akile Hanım Sokağı adlı romanında batılılaşma kıskacındaki Türk toplumda kadınının yerini çeşitli karakterler vasıtasıyla ele almıştır. Gerek ilahi bakış açısı gerekse Nermin karakteri ağzından aktarılan üç farklı bölümde Türk kadını figürü farklı kültürel geçmişe sahip güçlü kadın karakterleri üzerinden okura sunulmaktadır. Okumaya devam et

Standart
Öykü İncelemesi, Edebi İncelemeler, Yazar/Şair İncelemesi

Haldun Taner Öykülerinde Mekan ve Karakter

Haldun Taner’in Seçme Hikayeler serisinden On İkiye Bir Var adlı hikayeler derlemesinde yazar hikayelerini üçüncü ağızdan aktarmak için seçtiği karakterleri farklı sınıfları bir araya getirebileceği mekanlardan seçerek toplumdaki yozlaşmayı onların gözlemleriyle okuyucuya aktarmıştır. Diğer edebi eserlerin de ana iletisi olabilecek içeriği farklı hale getiren yazarın anlatıma olan konumu belirlemiş olup, söz konusu toplumsal yozlaşma uzaktan bakılarak değil bizzat ormanın içine girilerek okuyucuya iletmiştir. Yazar bu aktarımı mümkün hale getirebilmek adına eleştiri oklarını üzerine doğrulttuğu toplumla iç içe olan karakterlerin kendilerine özgü diyalogları okuyucu üzerinde gerçekçilik hissinin arttırılmasıyla ana iletinin vurgusunun da artması amaçlanmıştır. Okumaya devam et

Standart
Öykü İncelemesi, Edebi İncelemeler, Roman İncelemesi, Yazar/Şair İncelemesi

Montaigne’de Özgür Düşünce Arayışı

Stefan Zweig’ın Nazi Almanya’sının ırkçı düşünce kıskacından kaçıp yerleştiği Brezilya’da ölümünün arefesinde yazdığı Montaigne adlı eserinde, biyografik tutumdan kaçarak edebiyatta deneme denince ilk akla gelen ve yazılarında yıllar yılı özgünlüğünü koruyan Montaigne’in iç dünyasını okurlara sunmuştur. Eser literatürde biyografik özellikleriyle tanınsa dahi Zweig ‘’Montaigne’in, biyografi denebilecek bir hayat hikayesi de yoktur.’’(Zweig 27) söylemi ile Montaigne’in biyografisinin yazımının mümkün olmadığını dile getirmektedir. Montaigne başkarakteri olduğu eserde doğrularıyla yanlışlarıyla fildişi kulesinde değil tıpkı bizler gibi gerçek dünyanın gerçek insanı olarak resmedilmektedir. Zweig’ı bu denemeyi kaleme almaya iten hiç şüphesiz Montaigne’de gördüğü ve kendi düşünceleriyle bağdaşan düşünce özgürlüğü fikridir.

Okumaya devam et

Standart
Öykü İncelemesi, Edebi İncelemeler, Yazar/Şair İncelemesi

Gogol Öykülerinde Mizah Anlayışı

Bu yazıda Gogol’un 3  büyüleyici hikayesinden, (<<Bir Delinin Hatıra Defteri>>, <<Palto>> ve <<Burun>> hikayeleri) yola çıkarak Gogol’u öykülerindeki kara ve absürt mizah anlayışıyla inceleyeceğiz.

Nikolay Vasilyeç Gogol’un,  “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı öykü kitabında 19. yüzyıl  Rus toplumunun idari ve toplumsal sorunlarını alt tabaka memurların bakış açısından okura aktarmaktadır. Yazar metnin ana sorunsalı olan zümre farklılıklarını öykülerdeki küçük insanların büyük yaşamlarından süzerek yansıtmıştır. Gogol, öykülerinde kara mizah ve absürt mizahtan yer yer faydalanırken, metinlerin genelinde sınıf farklılıkları konusunda okurda farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır. Okumaya devam et

Standart
Öykü İncelemesi, Edebi İncelemeler

Binali ve Temir’de Toplum

Binali ile Temir adlı öyküsünde, Murathan Mungan önceleri birbirini tanımayan iki uç insanın çatışmasını anlatmaktadır.  Bu çalışmanın amacı, söz konusu çatışmaya mercek tutup öyküye bireysel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Yazarın birçok öyküsünde gördüğümüz gibi bu öyküde detaylı ve başarılı bir doğa betimlemesi ile başlar. Nitekim bu betimlemeler, öykü boyunca devam eder.

Okumaya devam et

Standart